Медіа

Амінокат 30 — сучасний інструмент протидії стресу

Амінокат 30 — сучасний інструмент протидії стресу

За останні 10 років індустрія мінеральних добрив досягла рівня виробництва таких продуктів, які не лише забезпечують рос­лини легкодоступною поживою, а й мають антистресову та біостимулюючу дію. Передумо­вою цього є не тільки розвиток технологій і досягнення науки, а й глобальні зміни клімату, які першочергово впливають на метаболізм культур та сприяють мутації патогенів. Це своєю чергою спонукає до посиленого пести­цидного захисту, який, окрім основної функції (захист рослин від хвороб і шкідників), є ковим стресовим навантаженням на культури.

Вплив стресів на фізіологічний стан рослин­ного організму спричинений активністю відповід­них генів, які сприяють збереженню життя рос­линного організму (синтез захисних білків, фла­воноїдів, антиоксидантів). Домінування цих генів над тими, що відповідають за метаболізм про­цесів розвитку культур, призводить до погіршен­ня загального фізіологічного стану рослин: затримання росту й розвитку, зниження схожості насіння, появи хлоротичних плям, скручування листків, ураження хворобами та шкідниками, що врешті-решт закінчується втратами врожаю.

Амінокат 30 — це добриво на основі альфа-амінокислот, яке забезпечує потужну антистресову та біостимулюючу дію. Практикою доведено, що Амінокат 30, залежно від стану рослин після впливу стресу, швидко відновлює їхній метаболізм — від кількох годин до максимум трьох днів. А це означає зменшення втрат урожаю від 20 до 40%.  

Переваги спеціального добрива Амінокат 30:

 • 18 амінокислот рослинного походження, виділених шляхом унікальної технології ферментативного гідролізу компанії Atlantica Agricola, що забезпечує цілісність мембрани кожної амінокислоти.
 • Завдяки цьому наявні в добриві Амінокат 30 амінокислоти, потрапляючи на листок, майже миттєво включаються в обмінні процеси рослинного організму без додаткового розпізнання, синтезу та транспортування. За короткий проміжок часу вони відновлюють обмін речовин і посилюють метаболічну активність усього рослинного організму.
 • Значна частина глютамінової кислоти, що міститься в добриві Амінокат 30, забезпечуючи синтез інших амінокислот, бере участь в азотному обміні. Впливає на осмотичні процеси в протоплазмі.
 • За умов виведення культур зі стресу забез­печує функціонування продихів. Разом із аспаргіновою кислотою сприяє віднов­ленню поглинання кисню, що, своєю чергою, активує обмінні та метаболічні процеси. Осмопротекторна дія глютамінової кислоти забезпечується наявністю проліну та метіоніну. Окрім цього, пролін накопичується в тканинах рослин у відповідь на стрес. Ця амінокислота є сигнальною молекулою для моделювання багатьох реакцій рослин, інду­кує експресію генів, потрібних для відновлен­ ня культур після стресів. Фенілаланін виконує роль будівельного блоку для багатьох сполук. Ця амінокислота необхідна для підтримання структури рос­лин, їхнього відновлення після механічних пошкоджень.
 • Гліцин сприяє підвищенню концентрації хлорофілу, покращує умови перебігу про­цесу фотосинтезу.
 • Триптофан запобігає затриманню росту під час стресу та стимулює зростання меристемних тканин.

Практичний досвід підтверджує ефективність застосування спеціального добрива Амінокат 30 задля підвищення стійкості культур до стресів. Це пояснює наявність таких амінокислот:

 • гідроксипролін, що зміцнює клітинні стінки;
 • гістидин, який має антиоксидантні влас­тивості;
 • аланін — підвищує холодостійкість (відпо­відає за діяльність продихів);
 • лізин, що посилює стійкість до посухи.

До складу добрива Амінокат 30 також вхо­дять такі амінокислоти, що відповідають за процеси цвітіння та формування плодів і ті, які покращують активність мікоризи. Рекомендовані дози для позакореневих підживлень польових культур спеціальним добривом Амінокат 30 — 0,3–0,6 л/га. Для підвищення ефективності дії добрива Амінокат 30 рекомендують його сумісне застосування зі спеціальними добривами Атланте Плюс і комплексними мікродобрива­ми лінійки «Нутрівант» та «Солюкат Плюс».

Шановні аграрії, спеціальне добриво Амінокат 30 є незамінним інструментом сучас­ної технології вирощування всіх сільськогоспо­дарських культур. У разі застосування Амінокат 30, інтенсивна система захисту, промивання гербіцидів чи примхи погоди не стануть перепо­нами для отримання рентабельного врожаю.