Медіа

Передпосівна обробка насіння спеціальними добривами від компанії "Екоорганік"

Передпосівна обробка насіння спеціальними добривами від компанії "Екоорганік"

Сучасні інтенсивні технології вирощування сільськогосподарських культур вже неможливо уявити без підживлення мікроелементами у ключові періоди їх росту і розвитку. Передпосівна обробка насіння, одночасно з протруюванням, є одним з найбільш ефективних способів використання мікроелементів.

Чому це необхідно робити? Сучасні високопродуктивні сорти та гібриди для реалізації закладеного в них потенціалу вимагають оптимального забезпечення елементами мінерального живлення протягом всього періоду вегетації, а особливо у ключові фази розвитку - коли відбувається формування окремих елементів продуктивності.

Дефіцит елементів живлення призводить до редукції (тобто втрати) частини елементів продуктивності рослин, які вона не може «прогодувати». Для озимих зернових, період від проростання рослин і до їх входу в зиму, у цьому відношенні надзвичайно важливий. Дуже часто у цей період у верхньому шарі грунту недостатньо вологи, а отже, гальмується ріст та розвиток кореневої системи і рослини в цілому.

 Для посилення росту кореневої системи пропонуємо використовувати спеціальне добриво Еколайн Фосфітний К з нормою витрати 0,5 л/т насіння зернових культур. Для обробки насіння озимого ріпаку - 1,0 – 1,5 л/т.

Для інтенсифікації протікання процесів у період від проростання до входу в зиму рослини потребують достатнього забезпечення не тільки макро але і мікроелементами, які є складовими біологічних ферментів у рослині, що виступають у ролі каталізаторів біохімічних реакцій у рослинній клітині.

Порядок приготування робочого розчину і обробки насіння спільно з протруюванням:

1) Готують необхідну кількість спеціальних добрив Еколайн (0,5 л Еколайн Універсал Насіння + 0,5 л Еколайн Фосфітний К ) на 1 тонну насіння;

2) Готують необхідну кількість протруйника;

3) Готують необхідну кількість води з розрахунку, щоб загальний об'єм робочого розчину (добрив Еколайн + протруйник + вода) дорівнював рекомендованій витраті рідини 10 л для обробки 1 т насіння;

Перед змішуванням рекомендується перевірити препарати на сумісність. Для цього необхідно приготувати невелику кількість робочого розчину (по 10 мл спеціальних добрив Еколайнрозвести водою до 90 мл, додати протруйник в кількості, що відповідає 90 мл розчину, перемішати). Суміш не повинна давати осаду.

Допускається помутніння розчину. Розбавляють добриваЕколайн розрахованою кількістю води і додають підготовлену кількість протруйника при перемішуванні.

Готовий до роботи розчин заливається в ємність механізованого протруювача.

При виконанні передпосівної обробки насіння необхідно дотримуватись інструкцій та порядку проведення робіт з урахуванням технічних можливостей наявного обладнання.