Каталог продукції

Пшениця Золотоколоса стійка до вилягання, вимерзання та ушкодження хворобами. Оригінатор: Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, Миронівський інститут пшениці ім. В. М. Ремесла УААН.

Біологічні ознаки: сорт короткостебловий, високоінтенсивного типу, середньоранній. Високостійкий до вилягання, борошнистої роси та бурої листкової іржі, стікання, проростання та обсипання зерна в колосі. Стійкий до посухи. Зимостійкість перевищує середню. Різновидність - еритроспермум.

Якість зерна: борошномельні та хлібопекарські властивості добрі й відмінні. Зерно сорту Золотоколоса містить 12,7-14,5% білка, 29,7-32,7% сирої клейковини, сила борошна 328-343 а. о., об'єм хліба із 100 г борошна 1000-1110 мл, загальна оцінка хлібопекарських властивостей 4,2-4,5 бала. Віднесений до сильних пшениць.

Господарські ознаки: на високому фоні мінерального живлення забезпечує рекордні врожаї. За даними оригінатора (ІФРГ НАН України) у роки випробування (2000-2004 pp.) середній урожай Золотоколосої становив 86,1 ц/га (в т.ч. 112,4 ц/га в 2004 p.), що на 20,0 ц/га перевищує урожайність національного стандарту. За 2 роки екологічного випробування на Кіровоградській державній обласній сортовипробувальній станції урожай Золотоколосої становив 82,4 та 100,9 ц/га, що перевищувало стандарт відповідно на 4,7 та 11,6 ц/га. Урожай зерна в Державному сортовивченні у 44 сортодослідах становив 52,6-117,3 ц/га.

Агротехнічні вимоги: технологія вирощування звичайна як для сортів високоінтенсивного типу. Сорт потребує, добре реагує і витримує високі фони мінерального живлення, формуючи на них високі врожаї. Для забезпечення отримання високих урожаїв зерна необхідно проводити також захист рослин від шкідників та хвороб, особливо після викидання колосу, фунгіцидами типу фалькон чи фолікур.

З метою отримання високоякісного зерна необхідно проводити третє підживлення сухими азотовими туками чи позакореневе підживлення карбамідом N10-15 у фазі колосіння - молочна стиглість.

Норма висіву насіння - 5,5-6,0 млн схожих зерен на 1 га залежно від зони вологозабезпечення. Сіяти в другій половині оптимальних строків.

Пшениця Єрмак

Цикл розвитку: озимий

Вид: м`яка

Внесений до Реєстру сортів рослин України з 2005 року. Рекомендований для вирощування в зоні Степу по парових попередниках.

Сортовласник: Всеросійський НДІ сорго та інших зернових культур (м. Зерноград Ростовської обл.).

Біологічні ознаки: кущ проміжної форми, лист без опушення і воскового нальоту. Колос веретеноподібний, білий, середньої довжини (7,5-9,0 см), середньої щільності, остистий. Остюки короткі, білі, злегка розходяться убік. Колоскова луска яйцеподібна, нервація слабко виражена. Зубець луски середньої довжини, гострий. Плече середньої ширини, знизу скошене, зверху і в середній частині пряме. Зернівка овальна (округла), середньої крупності, злегка опушена, з неглибокою боріздкою, червона. Маса 1000 зерен – 36-49 г. Середньоранній сорт. Зимостійкість і морозостійкість високі, висока стійкість до посухи у весняно-літній період, до хвороб та вилягання.

Максимальна урожайність зерна (11,0 т/га) була одержана у 2001 році на Цілинській сортодільниці Ростовської області, середня урожайність – 6,04 т/га.

Сорт має високу якість зерна. Вміст білка в зерні – 15,3%, клейковини – 33,7%, загальна оцінка – 4,4 бала. Напрямок використання – зерно для харчової промисловості. Рекомендований для вирощування в зоні Степу по кращих непарових попередниках та слабо інтенсивних парах.