Каталог продукції

Двохкомпонентний фунгіцид на основі стробілурину з вираженим фізіологічним ефектом для захисту багатьох культур: 

 • Здатний ефективно захищати від збуд­ ників захворювань, що належать до 4-­х класів (аскоміцетів, базидіоміцетів, ооміцетів, дейтероміцетів); „
 • Забезпечує збереження врожаю та покращення його якості та окупності витрат, особливо в умовах сильного розвитку захворювань.
Виробник: Du Pont de Nemours Company
Діюча речовина: пікоксістробін, 200 г/л+ципроконазол, 80 г/л
Препаративна форма: концентрат суспензії
Пікоксістробін
 • Унікальна діюча речовина з класу стробілуринів
 • Є сильним інгібітором на ранніх стадіях циклу розвитку збудни­ків хвороб
 • Зупиняє дихання клітин грибів, блокує передачу електронів у мітохондрії
 • Володіє профілактичною (пре­вентивною) та лікувальною дією
 • Після проникнення (трансламі­нарне переміщення) системно рухається по ксилемі
 • Здатний перерозподілятись та діяти завдяки паровій фазі
 • Швидко проникає в рослину та метаболітично стійкий

Ципроконазол

 • Належить до класу триазолів;
 • Є системним компонентом захи­сної та лікувальної (терапевтич­ної) дії;
 • Ципроконазол є інгібітором процесу деметилування;
 • Здатний гальмувати ріст гіфів та грибниці грибів за рахунок порушення процесу біосинтезу стеролів у клітинній мембрані;
 • Сприяє оздоровленню рослин

Порівняльні властивості стробілуринів

 ПікоксістробінАзоксістробінКрезосимметилТрифлоксістробінПіраклостробін
Здатність до абсорбування (дифузія в восковий наліт)СередняНизькаНизькаДуже низькаДуже низька
Здатність перерозподілятись та діяти завдяки паровій фазіТакНіТакТакНі
Здатність до трансламірного переміщенняТакТакНизькаНизькаНизька
Системність (здатність рухатись по ксилемі)ТакТакНіНіНі
Здатність системно переміщуватись до кінчиків листківТакТакНіНіНі
Здатність рухатись по флоеміНіНіНіНіНі
Метаболітична стійкістьТакТакНизькаНизькаТак

 

Рекомендації:

Захист зернових колосових культур:

 • „Аканто Плюс® 28 к.с. відповідає висо­ким вимогам щодо фунгіцидного захи­ сту в інтенсивних технологіях вирощу­ вання зернових колосових „
 • Забезпечує високоефективний та дов­ готривалий контроль захворювань, захищає як існуючі листки, так і новий приріст „
 • Надає ще більше можливостей для збе­ реження врожаю та підвищення показ­ ників його якост

Аканто Плюс® на ячменю забезпечує:

 • „Аканто Плюс® 28 к.с. високоселектив­ ний для використання на озимому та ярому ячмені (особливо пивоварному), озимій та ярій пшениці, вівсі, тритикале „
 • Завдяки пікоксістробіну – одниму з найкращих представників стробілури­ нів, Аканто Плюс® 28 к.с. є високое­ фективним проти основних плямистос­ тей ячменю (ринхоспоріозу та гельмін­ тоспоріозів) і проявляє профілактичну та лікувальну дію як щодо чутливих, так і резистентних рас

Аканто Плюс® на соняшнику забезпечує:

 • „Контроль основних захворювань соняшнику
 • „Покращення стійкості проти полягання „
 • Запобігає втратам врожаю „
 • Подовжує фотосинтетичну активність, позитивно впливає на продуктивність та якість врожаю

Рекомендації до застосування Аканто® Плюс 28 к.с. на соняшнику

Перше внесення (Т1) – в стадії 8 – 10 листків культури; друге внесення (Т2) – початок бутонізації цвітіння

Аканто Плюс® на цукрових буряках забезпечує:

 • Контроль основних захворювань цук­ рових буряків „
 • Запобігає втратам врожаю „
 • Подовжує фотосинтетичну активність, позитивно впливає на продуктивність та якість врожаю, покращує засвоєння добрив

Рекомендації до застосування Аканто Плюс® 28 к.с. на цукрових буряках

Рекомендується 1 – 2 внесення залежно від прогнозу фітосанітарної ситуації

Аканто Плюс® на ріпаку – це економічно вигідний крок, що забезпечує: 

 • Запобігання появі білої гнилі (скле­ ротинії) „
 • Обробка проти склеротиніозу знижує ураження альтернаріозом, ботрітісом, та циліндроспоріозом „
 • Більш рівномірне дозрівання культури „
 • Покращення стійкості культури проти розтріскування стручків „
 • Запобігання втратам врожаю „ Покращення якості/товарності врожаю „
 • Прибавка врожаю, що окуповуєть­ ся навіть за низького рівня розвитку інфекції

Аканто Плюс® на кукурудзі забезпечує:

 • Ефективний контроль іржі, альтерна­ ріозу та видів гельмінтоспоріозу „
 • Запобігаю втратам врожаю „
 • Подовжує фотосинтетичну активність, позитивно впливає на продуктивність кукурудзи

Аканто Плюс® на сої – нова інвестиція для зростання врожаю:

Період застосування Аканто Плюс® на сої розширений і триває впродовж фаз розвитку: бутонізація – початок форму­ вання бобів у культури. Найкращий ефект від застосування препарату досягається за профілактичного внесення або за пер­ ших проявів хвороб;

Т1. Внесення препарату рекомендується розпочати у період бутонізації – початок цвітіння культури. В разі ранньої появи або прогнозу розвитку хвороб рекоменду­ ється розпочати обробку дещо раніше – до початку цвітіння сої.

Т2. На сортах з тривалим вегетаційним періодом рекомендовано проводити другу обробку у фазу «початок формування бобів». Особливо рекомендовано, за вологих умов, які сприяють розвитку хвороб.


Регламент застосування:

Норма витрати препарату0,5-1,0 л/га
Норма витрати робочого розчину200-400 л/га
Робочий тиск2-3 атм.
Кількість обробок1-2 за сезон
Термін очікування30 днів
Максимальна кількість обробок за сезон2
КультураХворобиНорма витратиСпосіб та час обробокТермін очікуванняКратність обробок
Пшениця яра та озимаБорошниста роса, септоріоз листя та колосу, види іржі, гельмінтоспоріозна плямистість, жовта плямистість (піренофороз), альтернаріоз0,5-0,75 л/гаОбприскування в період вегетації30 днів2
Ячмінь ярий та озимийСітчаста, смугаста, темно-бура, облямівкова плямистості, види іржі, борошниста роса, септоріоз

Перше внесення рекомендується розпочати в період бутонізація – початок цвітіння; друге внесення у період початку наливу бобів.

Найкращий ефект від застосування Аканто Плюс® досягається за профілактичного внесення або за перших проявів хвороб.