Каталог продукції

Допоміжна, неіоногенна поверхнево-активна речовина для поліпшення якості обробоки с.-г. культур і бур'янів позакореневим способом.
Препаративна форма і діюча речовина:
Водний розчин етоксілати ізодецилового спирту, 900 г / л.
Механізм дії:
Супер ПАР, шляхом зміни характерної поведінки властивостей води на змочуваних поверхнях, призводить до поліпшення розподілу робочого розчину.
Властивості і переваги:
Супер ПАР - є класичним адьювантом - речовиною, що використовується для надання робочому розчину, більш якісних характеристик;
Супер ПАР, не змінюючи хімічних властивостей води, сприяє зниженню поверхневого натягу робочого розчину на оброблюваних поверхнях. Дана властивість, сприяє більш якісному покриттю одиниці площі, однакового обсягу води;
Етоксілат ізодецилового спирту, будучи нейтральною речовиною, не змінює рН значення робочого розчину;
Більш перспективно використовувати Супер ПАР з контактними гербіцидами, інсектицидами та фунгіцидами, що пояснюється більшою площею покриття;
Крім поліпшених властивостей по локалізації робочого розчину на поверхні оброблюваних об'єктів, Супер ПАР підвищує проникність пестицидів з системним механізмом надходження. Найбільш сильний ефект, як в біологічній, так і в економічній площині, роль ПАР зростає при використанні препаратів з надзвичайно малою нормою витрати на гектар (5 - 30 г). При цьому, істотно вирівнюється нерівномірність розподілу зазначених доз по площі;
Підвищуючи площу покриття робочим розчином поверхні рослин, надає можливість обгрунтовано знизити кількість робочого розчину на гектар. Завдяки цьому, знижуються витрати на транспортування і заправку обприскувачів водою, що особливо актуально при великих площах і суттєвою віддаленості від джерел водопостачання;
Завдяки набутим властивостям, робочий розчин з використанням Супер ПАР, в порівнянні з традиційною технологією позакореневих обробок, більш екологічно безпечний, оскільки дозволяє використовувати менший (на 10 - 15%) обсяг пестицидів.
Рекомендації щодо застосування:
Норма витрати робочого розчину встановлюється від виду культури, локалізації оброблюваного об'єкта (бур'яни, шкідники, хвороби), площі листково-стеблової маси і дисперсності розпилу.
Концентрація Супер ПАР в робочому розчині повинна становити - 0,1%.
Правила приготування робочого розчину:
Наповнити бак обприскувача на 90 - 95%;
Додати розрахункову кількість Супер ПАР;
Додати, або продовжити наповнення бака іншою частиною води;
Закрити кришку бака. Продовжувати процес перемішування до повного витрати робочого розчину.
При використанні авіації і самохідних обприскувачів, дотримуватися вказаної інструкції при відповідних конструктивних особливостях наповнення ємностей з робочим розчином.