Каталог продукції

Унiкальний акарицид, що дiє на всi рухомi стадiї розвитку клiщiв (личинки, дорослi особини) та має сильно виражену овiцидну дiю (лiтня яйцекладка). Завдяки здатностi проникати в рослину акарицид Масаї® знищує кліщів i на нижньому боці листка. Препарат характеризується високою початковою токсичнiстю для шкідників та тривалою захисною дiєю.

Переваги препарату

  • вiдрiзняється високою селективністю, не дiє на хижих клiщiв
  • має дуже високу початкову ефективнiсть та тривалу захисну дiю
  • ефективний в широкому діапазоні температур
  • можливе застосування в перiод цвiтiння (безпечний для бджiл)
  • не впливає на корисних комах
  • можлива бакова сумiш з бiльшiстю фунгiцидiв та iнсектицидiв (наприклад Делан®, Акробат® МЦ, Полiрам® ДФ, Кумулюс® ДФ, Стробi® тощо)
  • використовується в антирезистентних програмах захисту (вiдсутня перехресна резистентнiсть з iншими акарицидами)

Препаративна форма:

Розчинний у водi порошок (р.п.)

Діючі речовини:

  • 200 г/кг Тебуфенпірад