Каталог продукції

Висококонцентроване рідке борне добриво для профілактики і усунення дефіциту бору в рослинах. Для позакореневого підживлення і грунтового внесення.

 
Склад (г/л):
N (Азот загальний) 7,1 (5%);
N-NH2 (Азот амідний) 7,1 (5%);
B (Бор) 170 (12%),
щільність 1,420 г/л 


Унікальна формула, яка містить бор у формі етаноламіну в максимально доступною концентрації.
Рекомендації щодо застосування добрива ІКАR NB 5-17
С.-г. культура Рекомендована доза, л/га
Соняшник 0,5 - 1,5
Ріпак (озимий і ярий) 0,5 - 1,5
Цукрові буряки 0,5 - 2,0
Кукурудза на зерно 0,25 - 0,5
Картопля 0,5 - 1,25
Соя 0,5 - 1,0

Бор джерело підвищення рентабельності рослинництва.

Бор і його вплив на рослини найкраще вивчені в порівнянні з іншими мікроелементами.
Значне зростання площ борофільних культур (ріпак, соняшник тощо) в Україні, концентрація їх у великих землекористувачів, де практично відсутній внесення органічних добрив як основного джерела поповнення бору, а інтенсивне використання переважно азотних і калійних добрив ведуть до збіднення грунтів на цей елемент.
Засухи в період критичних по бору фенофаз рослин сприяють дефіциту в грунтовому розчині доступного бору навіть на грунтах з його достатніми валовими запасами.
Широке впровадження поверхневого обробітку і «нульових» технологій, які залишають на поверхні грунту рослинні залишки, при розкладанні яких мікрофлора буде активно розмножуватися, використовуючи легкодоступний бор, при цьому конкуруючи з рослинами.
Поповнення бору внесенням в грунт до посіву культур спеціальних висококонцентрованих борних добрив, за винятком грунтів з гострою нестачею цього елементу, не завжди виправдано в фінансовому плані (лише 3-10% бору може засвоюватися рослинами з грунту).
Для більшості борофільних культур бор є критичним мікроелементом при високоінтенсивних технологіях вирощування, вони найкраще відгукуються на бор при незначних витратах:
Надбавка врожаю цукрових буряків від внесення борних добрив на різних ґрунтах становить 25-50 ц / га, а збір цукру збільшується на 4,8 ц / га.
Урожай насіння люцерни, конюшини зростає на 0,5-1 ц/га (і це при сьогоднішніх цінах на насіння).
Аналогічні показники зростання врожайності картоплі - 20-40 ц/га.
Дуже позитивний вплив борних добрив на ріст врожаю зернобобових культур - 2-4 ц/га.
Вкрай необхідним є забезпечення бором посівів ріпаку, соняшнику - надбавка від 2 до 5 ц/га.
Отримані позитивні результати від застосування борних добрив на овочевих, кукурудзі, плодових і виноградниках.
Встановлено важливе біохімічне значення бору, його специфічний вплив на швидкість і характер фізіологічних і біологічних процесів, синтез органічних речовин, зростання, розвиток і продуктивність рослин.