Каталог продукції

Лінійка рідких добрив, до складу яких входять макро-, мезо- та мікроелементи, легкодоступні амінокислоти альфа ряду, полісахариди та органічні кислоти. Їх застосування усуває дефіцит біогенних елементів та забезпечує фізіологію мінерального живлення культур збалансованою мінеральною поживою. Добриво проявляє себе як коректор мінерального живлення культур та антистресант. 

«Мікрокат зерновий Старт»
 – спеціальна марка добрива, яка забезпечує  ріст і розвиток кореневої системи, активізує кущіння, закладання репродуктивних органів на початкових фазах органогенезу зернових культур. 

Спеціально підібраний хімічний склад із вмістом: амінокислот 4%, азоту загального (N) 4%, фосфору (Р2O5) - 3%, калію (К2O) 6%, заліза (Fe) 0,4%, марганцю (Мn) 0,2%, цинку (Zn) 0,2%, полісахаридів 10%. Поліпшує ріст та розвиток кореневої системи, кущіння та закладання колосових бугорків у пшениці, ячменю, тритикале. 

Застосовується на початкових фазах росту та розвитку зернових культур: пшениці, ячменю, жита, тритикале, вівса, рису (кущіння – початок виходу у трубку), кукурудзи (3-5 та 6-8 листків).

Дослідженнями Інституту зернового господарства НААНУ, Дніпропетровськ, 2010р. встановлено, що позакореневе підживлення кукурудзи «Мікрокатом зерновий Старт» дозою 3л/га в фазі 3-5 листків та 6-7 листків забезпечило приріст врожайності на 4 ц/га проти контролю 68,4ц/га. Водночас підвищувався в зерні вміст протеїну на 9,1% проти контролю 8,3% та крохмалю на 67,6% проти контролю 66,6%, який не оброблявся.

Марка

Культура, фаза росту та розвитку

Концентрація робочого розчину, норма

Старт

Зернові колосові культури, у фазах кущіння - початок виходу в трубку

Доза:1-2% концентрація:

        1-2 л на 100 л води

Норми застосування: 2-4 л/га

Газонні трави, після скошування, не менше 5 разів за період вегетації

Доза:1-2% концентрація.

Норми застосування: 2-4 л/га