Каталог продукції

Стимовіт - рідина коричневого кольору з запахом характерним для препарату зі слабкою лужною реакцією, яка одержується з біогумусу - продукту переробки червоним каліфорнійським черв'яком підстилкового гною великої рогатої худоби. Цілком безпечний в користуванні і не потребує характерних для інших добрив засобів безпеки.


"Стимовіт" виготовляється за ТУУ24.2-31830354-001-2004-04-27, містить у собі в розчиненому стані: гумати калію, амонію, фульвокислоти, амінокислоти, вітаміни, природні фітогормони, макроелементи: азот, калій, фосфор, магній, кальцій в доступних легко засвоюваних формах та мікроелементи: марганець, мідь, кобальт, цинк, бор, залізо, молібден і спори ґрунтових мікроорганізмів.

Технологічний процес одержання "Стимовіту" дозволяє зберегти в цілісності всі властивості біогумусу з якого він виробляється.

Позакореневе підживлення дозволяє через листя підживити рослини необхідними мікроелементами.

Препарат позитивно впливає на розвиток і зростання рослин, поліпшуючи фотосинтез листя. Це не тільки потужний стимулятор, а й ефективний профілактичний препарат. Обробка "Стимовітом" збільшує інтенсивність живлення кореневої системи і всієї рослини в цілому.

Технологія користування препаратом поширюється на всі сільськогосподарські культури: злакові, бобові, овочеві, баштанні плодово-ягідні, виноград, декоративні та кімнатні рослини, квіти та інші.

Технологія  передбачає  наступні способи застосування, кожний з яких дає збільшення врожаю до 10-20%:

 1. Обробка насіння: "Стимовітом" пригнічує збудників захворювань рослин, що дозволяє скоротити норму протруйника в 2 і більше разів. Оброблене насіння дає більший відсоток схожості, терміни пророщування насіння скорочуються на 4-6 днів, коренева система більш потужна, збільшується коефіцієнт кущення.
  Співвідношення розведення „Стимовіту” з водою 1:10 (10 л Стимовіту на 100 л води). Термін замочування одна доба (24 години).
 2. Перше позакореневе підживлення проводиться у фазі 3-5листків. Обробка стимулює ріст, пригнічує захворювання, збільшує зелену масу рослин, покращує фотосинтез рослин, що позитивно впливає на підвищення продуктивності сільгоспкультур. Співвідношення розведення 1:40 (8л препарату на 320л води).
 3. Друге позакореневе підживлення проводиться через два тижні після першого підживлення.
  При вирощуванні овочевих культур (капуста, буряк, морква, цибуля) краще показало себе кореневе підживлення з розрахунку 8,5л/га на 320л води на 1 га.При обробці зернових культур слід дотримуватись наступних термінів: перша обробка в фазі кущення, друга у фазі колосіння. При обробці ярих культур у фазі виходу в трубку.

Економічний ефект від застосування препарату „Стимовіт” згідно звітів досліджень Інституту агроекології УААН

При застосуванні препарату "Стимовіт":

Столовий буряк

 • Збільшення вітаміну „С” в 2,5 раза;
 • Цукрів в 2 рази;
 • Сухої речовини на 25%.

Цибуля

 • Суха речовина збільшилась на 10%;
 • Вітамін „С” на 30%;
 • Вміст цукрів на 10%.

Морква

 • Каротин на 10%;
 • Вітамін "С" на 10%;
 • Вміст цукрів збільшився на 30%.

Щодо продуктивності застосування "Стимовіту" то приріст врожаю був стабільним при всіх випробуваннях і повтореннях та складає:

 • По капусті – 164 ц/га
 • По буряку столовому – 75 ц/га
 • По цибулі – 32 ц/га

По картоплі різниці продуктивності не має в порівнянні з іншими стимуляторами, але при цьому "Стимовіт" має на 50% нижчу норму використання в порівнянні з аналогами.

Добре себе зарекомендував "Стимовіт" при вирощуванні зернових культур.

Так прибавка врожаю зерна озимої пшениці в межах 11-15% при контрольному рівні врожайності (25,6 ц/га). На посівах озимого жита при середньому рівні врожайності (27,1 ц/га) прибавка врожаю склала 9-112%. На посівах ярого ячменю застосування "Стимовіту" сприяло додатковому отриманню 3,6 ц/га (11%) зерна.

Застосування "Стимовіту" сприяє покращенню якості зерна. Так, маса 1000 зерен пшениці озимої при застосуванні рекомендованої норми витрат препарату, підвищилась на 0,8 – 3,4г; вміст сирого протеїну на 0,6 – 1,03%. На посівах жита озимого ці показники, відповідно становлять 0,62 – 1,48г та 0,68 – 0,85%, ячменю ярого – 2,15г та 0,146%.

В 2015 р. в Рівненській ДСГДС (с. Шубків, Рівненський р-н.) використання "Стимовіту" дало наступні результати:

 • Вплив позакореневого підживлення Стимовітом на урожайність картоплі залежно від фази застосування
Варіанти дослідуВрожайність по повтореннях, ц/гаСередня урожайність Відхилення від контролю
 ІІІІІІІV  "+/-" %
Контроль 248,0 267,0 281,0 280,0 269,0  
Стимовіт – (фаза повних сходів 7,5 кг/га) 298,0 285,0 290,0 271.0 286,0 17,0 6,3
Стимовіт – (фаза бутонації 20-25 днів після сходів 7,5 кг/га) 278,0 294,0 294,0 309,0 295,5 26,5 9,9
 • Вплив позакореневого підживлення водорозчинними добривами і стимуляторами росту на урожайність цукрових буряків і вихід цукру
Варіанти дослідуСередня маса, гУрожай, ц/гаПриріст урожаю, ц/гаЦукристість, %Вихід цукру, т/га
 рослинигичкикоріння    
N120P120K120 -(фон)930320610426 16,87,2
Фон + стимовіт11503907604825617,2 8,3
 • Вплив позакореневого підживлення водорозчинними добривами на урожайність озимої пшениці
Варіанти дослідуСередня урожайністьСередня урожайність, , ц/гаВідхилення від контролю
 ІІІ "+/-"  %
Контроль35,734,535,1  
Стимовіт – (8,5 кг/га)40,536,338,43,3 9,4

Застосування "Стимовіту" по вирощуванні трав дозволяє збільшити на 30-50% врожайність трав.

При вирощуванні кукурудзи на зелені корми застосування "Стимовіту" дозволяє збільшити врожай на 30-40%.

В складі "Стимовіту" немає полютантів (таких як фтор в амофосі або важкі метали – у фосфорному борошні і інших агрорудах), не містить патогенних організмів , не утворює токсичних сполук, не має кумулятивних властивостей, а оскільки елементи мінерального живлення знаходяться в ньому в невисоких концентраціях і застосовуються в мікро дозах, його можна віднести до екологічно безпечного добрива.

За сумою вище вказаних ознак рослини, удобрені "Стимовітом" отримали найвищу оцінку 4,4-4,8 бали проти 3-х балів на контролі.

Отже, за комплексом основних показників біостимулятор росту і розвитку рослин "Стимовіт" є високоефективним і екологічно безпечним удобрювальним засобом, рекомендованим для використання в практиці.

При використанні біостимулятора росту рослин „Стимовіт” як добрива для кімнатних рослин, отримуємо наступні показники:

"Стимовіт" є добривом нового покоління, містить 9 макро і мікроелементів у легкодоступній формі та в екологічно збалансованому, фізіологічно зрівноваженому співвідношенні, а також гумусові речовини.