КОМПЛЕКСНЕ МІКРОДОБРИВО ОРАКУЛ® НАСІННЯ

Склад: Азот , Фосфор, Калій, Сірка, Залізо, Мідь, Цинк, Бор, Марганець, Кобальт, Молібден
Тара: 1 л, 5 л

Передпосівна обробка насіння препаратом забезпечує рослину доступними елементами живлення, починаючи від найбільш ранніх фаз росту і розвитку. Тільки через 4 тижні після початку проростання рослина переходить на самостійне живлення з ґрунту. На початку розвитку насіння має потребу не тільки в будівельному матеріалі у вигляді макроелементів, але й у мікроелементах. Завдяки присутності доступних мікроелементів у насінні польових культур максимально активізуються ферментативні процеси.

Обробка проводиться у бакових сумішах з протруювачами.

Препарат позитивно впливає на ріст та розвиток коріння через те, що його азот знаходиться в амонійній формі.

ОРАКУЛ® насіння містить фосфор, який відповідає за розвиток кореневої системи, зимостійкість озимої пшениці та стійкість посівів до вилягання. Рослини найбільш чутливі до нестачі фосфору з ранніх етапів розвитку. В мікродобриві ОРАКУЛ® насіння фосфор знаходиться у складі органічної молекули, яка виступає в ролі хелатоутворювача та легко і швидко проникає у тканини.

Калій у складі добрива стимулює схожість насіння і поділ клітин. Завдяки калію, сірці, міді, марганцю та молібдену рослина добре засвоює підвищені дози азоту.

Більшість металоферментів бере участь у синтезі різноманітних білків, що впливають на ростові процеси.

Цинк впливає на ріст рослин через його участь у синтезі ауксинів (гормонів росту). Нестача цинку пригнічує швидкість поділу клітин, що призводить до зовнішніх змін. Характерною рисою нестачі цинку є часткова затримка росту, або й навіть повна зупинка росту.

Бор, що міститься у добриві, сприяє транспортуванню гормонів до точок росту. Мідь та марганець попереджують зараження рослин хворобами.

Всі метали у складі ОРАКУЛ® насіння схелатовані органічною сполукою — етідроновою кислотою, яка утворює високостійкі хелати, що засвоюються насінням. У результаті її розкладання утворюються легкозасвоювані рослинами сполуки.

Мікродобриво ОРАКУЛ® насіння містить пом’якшувач води. Тому використаня протруйників у жорсткій воді (підвищений вміст солей Ca2+ та Mg2+) разом із ОРАКУЛ® насіння не знижує їх ефективності. Солі жорсткості надійно зв’язуються компонентом препарату, не викликаючи помутніння робочої рідини; повністю ліквідується небезпека утворення сульфату кальцію (гіпсу), який може призвести до виходу з ладу протруювальної техніки. Обробки необхідно проводити розчином, який був підготовлений безпосередньо перед застосуванням.

ОРАКУЛ® насіння має потужний фізіологічний вплив на проростки, який:
 • підвищує енергію проростання насіння на 3-8%;
 • сприяє інтенсивному росту кореневої системи;
 • збільшує опір рослин до захворювань на 18-30%;
 • за рахунок більш розвиненої кореневої системи робить рослини менш вразливими до посухи, нестачі елементів живлення, конкурентноспроможними до бур’янів та інших негативних факторів.
Низька собівартість передпосівної обробки насіння має високу економічну ефективність даного технологічного прийому.

Рекомендується застосовувати спільно зі стимулятором росту рослин ВИМПЕЛ®-К.

ЗАСТОСУВАННЯ:
Культура: Зернові
Норма внесення, л/га: 0,5 - 1,0

Культура: Кукурудза, Соняшник, Ріпак, Зернобобові, Цукрові та кормові буряки
Норма внесення, л/га: 1,0 - 1,5

Культура: Картопля
Норма внесення, л/га: 0,6 - 1,0

Культура: Плодово-ягідні
Норма внесення, л/га: 50 - 60 мл/л води

Культура: Овочі та інші культури
Норма внесення, л/га: 50 мл/л води

ЗАСТОСУВАННЯ НА ЯРИХ ЗЕРНОВИХ (ЯРИЙ ЯЧМІНЬ)
Використання препарату для обробки посівного матеріалу ВИМПЕЛ®-К 0,5-1 кг/т з властивостями стимулятора:
 • утворює захисну оболонку навколо насіння, захищає від негативного впливу навколишнього середовища та стримує розвиток поверхневих інфекцій (альтернаріоз, гельмінтоспоріоз, фузаріоз тощо);
 • посилює дію біопрепаратів, протруйників;
 • знімає пригнічуючий вплив пестицидів на зародок рослини;
 • підвищує інтенсивність проростання та польову схожість насіння до 10%;
 • стимулює активний ріст кореневої системи та сходів.

ЗАСТОСУВАННЯ НА КУКУРУДЗІ
 При обробці насіння препаратом для обробки посівного матеріалу ВИМПЕЛ®-К 0,5-1 кг/т з властивостями стимулятора та комплексним мікродобривом ОРАКУЛ® насіння 1,5 л/т:
 • зростає енергія проростання та польова схожість насіння до 8%, що дає можливість сформувати задану густоту стояння рослин;
 • відбувається посилений ріст кореневої системи, утворення додаткових коренів, в результаті чого стійкість рослин до посухи підвищується на 21% та жаростійкість на 14%;
 • збільшується площа листкової поверхні та вегетативна маса рослин;
 • посилюється стійкість до ураження захворюваннями.

ЗАСТОСУВАННЯ НА СОНЯШНИКУ 
При обробці насіння препаратом для обробки посівного матеріалу ВИМПЕЛ®-К 0,5-1 кг/т з властивостями стимулятора та комплексним мікродобривом ОРАКУЛ® насіння 1,0-1,5 л/т:
 • зростає енергія проростання та польова схожість насіння до 5%, що дає можливість сформувати задану густоту стояння рослин;
 • відбувається посилений ріст кореневої системи, в результаті чого стійкість рослин до посухи підвищується на 20-25%;
 • збільшується вегетативна маса рослин та зростає площа листя на 16-32%;
 • зростає продуктивність фотосинтезу.

ЗАСТОСУВАННЯ НА РІПАКУ (ОЗИМОМУ ТА ЯРОМУ) 
Використання препарату для обробки посівного матеріалу ВИМПЕЛ®-К 0,5-1 кг/т з властивостями стимулятора та комплексним мікродобривом ОРАКУЛ® насіння 1,0-1,5 л/т:
 • утворює захисну оболонку навколо насіння, захищає від негативного впливу навколишнього середовища та стримує розвиток поверхневих інфекцій (альтернаріоз, гельмінтоспоріоз, фузаріоз тощо);
 • посилює дію протруйників та знімає пригнічуючий вплив на зародок рослини від їх застосування;
 • підвищує енергію проростання та польову схожість насіння до 15%;
 • стимулює активний ріст кореневої системи та сходів;
 • збільшує діаметр кореневої шийки та довжину листкової пластини на 21%;
 • кількість листя на рослину зростає на 1,5-2 шт.;
 • зростає вміст цукрів в кореневій шийці, що призводить до покращення перезимівлі на 10%.

ЗАСТОСУВАННЯ НА ЗЕРНОБОБОВИХ (СОЯ, ГОРОХ)
При обробці насіння препаратом для обробки посівного матеріалу ВИМПЕЛ®-К 0,5-1 кг/т з властивостями стимулятора та комплексним мікродобривом ОРАКУЛ® насіння 1,0-1,5 л/т:
 • утворюється захисна оболонка навколо насіння, яка захищає від негативного впливу навколишнього середовища та стримує розвиток поверхневих інфекцій;
 • насіння менш чутливе до дії ґрунтових гербіцидів, що позитивно позначається на дружності сходів;
 • підвищується кількість бульбочок майже у 2 рази, а їхня маса більш ніж у 3,5 рази;
 • зростає енергія проростання та схожість насіння до 8%;
 • активізується ріст кореневої системи та сходів, що позначається у збільшенні вегетативної маси рослин;
 • збільшується площа листкової поверхні.

ЗАСТОСУВАННЯ НА ЦУКРОВИХ БУРЯКАХ 
При обробці насіння препаратом для обробки посівного матеріалу ВИМПЕЛ®-К 0,5-1 кг/т з властивостями стимулятора та комплексним мікродобривом ОРАКУЛ® насіння 1,0-1,5 л/т:
 • відбувається посилений ріст кореневої системи, в результаті чого стійкість рослин до посухи підвищується на 20-25%;
 • підвищується сила росту паростків, енергія проростання та польова схожість до 13%, що дає можливість сформувати задану густоту стояння рослин;
 • зростає маса коренеплоду;
 • збільшується вміст цукру до 0,4%.

ЗАСТОСУВАННЯ НА КОРЕНЕПЛІДНИХ КУЛЬТУРАХ (МОРКВА, СТОЛОВІ БУРЯКИ)
При обробці насіння препаратом для обробки посівного матеріалу ВИМПЕЛ®-К (2-3% розчин) з властивостями стимулятора:
 • збільшується сила росту паростків, енергія проростання та польова схожість – до 5%, що дає можливість сформувати задану густоту стояння рослин;
 • відбувається посилений ріст кореневої системи, утворення додаткових коренів, в результаті чого стійкість рослин до посухи підвищується на 25-30%.

ЗАСТОСУВАННЯ НА КАРТОПЛІ
При обробці бульб препаратом для обробки посадкового матеріалу ВИМПЕЛ®-К 2-3% розчин з властивостями стимулятора та комплексним мікродобривом ОРАКУЛ® насіння 6% розчин:
 • стимулюється активний ріст кореневої системи;
 • прискорюється поява сходів;
 • зростає стійкість до захворювань;
 • збільшується густота насаджень на 13%;
 • пробуджуються додаткові паростки бульб і утворюються продуктивні стебла, в результаті чого густота стеблостою збільшується на 30-35%;
 • підвищується врожайність.

ЗАСТОСУВАННЯ НА ПЛОДОВИХ КУЛЬТУРАХ (ЯБЛУНЯ)
При обробці живців та саджанців препаратом для обробки садивного матеріалу ВИМПЕЛ®-К (2-3% розчин) з властивостями стимулятора та комплексним мікродобривом ОРАКУЛ® насіння (5% розчин):
 • підвищується відсоток вдалих щеплень;
 • відбувається посилене відновлення кореневої системи при пересадці саджанців;
 • зростає приживлюваність саджанців на 10-12%.

ЗАСТОСУВАННЯ НА ЯГІДНИХ КУЛЬТУРАХ 
При обробці живців та саджанців препаратом для обробки садивного матеріалу ВИМПЕЛ®-К (2-3% розчин) з властивостями стимулятора та комплексним мікродобривом ОРАКУЛ® насіння (5% розчин):
 • підвищується відсоток вдалих щеплень (штамбові форми агрусу та смородини/порічки);
 • відбувається посилене відновлення кореневої системи при пересадці саджанців;
 • зростає приживлюваність живців та саджанців.

ТЕХ.УМОВИ:
1. ДО ВІДОМА СПОЖИВАЧА: під час використання препарату дотримуйтесь інструкції. Ефективність препарату та зручність у використанні залежить від дотримання рекомендацій по застосуванню, умов зберігання та транспортування, визначених виробником.

2. СУМІСНІСТЬ З ІНШИМИ ПРЕПАРАТАМИ: добре поєднується в бакових сумішах із протруйниками, регуляторами росту рослин, мікродобривами та інокулянтами (за відсутності окремих рекомендацій виробника засобів захисту).

3. ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ:

Увага! Перед приготуванням бакової суміші завжди перевіряйте препарати на сумісність! У тестових розчинах не повинен утворюватися осад.

У разі відсутності проблем із сумісністю, препарат ретельно перемішати у заводській упаковці та влити безпосередньо до баку обприскувача, який спочатку заповнити водою.

Увага! Можливе використання препарату в жорсткій воді завдяки вмісту в його складі пом'якшувача води. Але за високої концентрації солей жорсткості та значної кількості води через деякий час можливе незначне випадіння солей жорсткості у вигляді гіпсу (СаSO4٠2H2O). У такому випадку кількість сірки у розчині незначно знижується. Ці процеси жодним чином не впливають на можливість використання розчину та на виникнення вірогідності виходу з ладу техніки для обприскування, так як препарат є дрібнодисперсним. Під час формування бакової суміші у жорсткій воді рекомендуємо проводити обприскування за увімкненого режиму змішування. Після внесення бакової суміші необхідно промити бак водою для запобігання утворення наростів кристалів гіпсу.

Норми витрати робочого розчину: обробка насіння – 10 л/т.

4. ЧЕРГОВІСТЬ ДОДАВАННЯ КОМПОНЕНТІВ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ:

Бакова суміш із протруйником та інокулянтом (якщо це передбачено) 
 • Вода 
 • Регулятори росту рослин 
 • Протруйник
 • Інокулянт (за відсутності окремих рекомендацій виробника) 
 • ОРАКУЛ® насіння
Бакова суміш із інокулянтом
 • Вода
 • Регулятори росту рослин
 • Інокулянт
 • ОРАКУЛ® насіння
5. УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ: використання препарату не потребує особливих умов під час обробки насіння.

Увага! Використовувати лише щойно змішані розчини. Готовий розчин зберігати не більше 1 доби.

6. УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ПЕРЕВЕЗЕННЯ: зберігання та перевезення потрібно здійснювати відповідно до ГОСТу 14189.

Препарат необхідно зберігати у складах, спеціально призначених для цієї мети. Склад повинен забезпечувати захист від прямих сонячних променів, вологи, забруднення та механічних пошкоджень тари. Зберігати за температури від 0 ºС до +30 ºС в оригінальній закритій тарі, у вертикальному положенні, кришкою догори, в картонному ящику. Максимальна кількість ящиків, розташованих один на одному, – не більше 3-х.

У разі зниження температури від -10 ºС зменшується плинність препарату, у випадку довготривалого перебування в умовах низьких температур можливе утворення осаду.

Транспортування можливе усіма видами транспорту в критих транспортних засобах. Допускається використання відкритих видів транспортних засобів, що забезпечують захист від атмосферних опадів.

Згідно висновку №255313/1 УКРАЇНСЬКОГО ВАНТАЖНОГО БЮРО, ДП «УкрНДІМФ» Міністерства інфраструктури України не класифікується як небезпечний вантаж і перевозиться як безпечний вантаж на загальних умовах.

7. КЛАСИФІКАЦІЯ ПО ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ: 4 клас небезпечності. Препарат нетоксичний, не викликає алергію, екологічно безпечний та абсолютно нешкідливий для комах-запилювачів.

8. ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ: зберігати у недоступному для дітей та тварин місці. Під час проведення обробок використовуйте відповідне обладнання та відрегульовану техніку, дотримуйтесь загальновизнаних норм безпеки.

9. ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА: у випадку потрапляння на шкіру, в очі необхідно змити препарат водою. У разі потреби звернутися до лікаря.

10. ЗАХОДИ ТА ЗАСОБИ ЗНИЩЕННЯ ТАРИ ТА ЗАЛИШКІВ ПРЕПАРАТУ: тара та залишки препарату спеціальних методів знищення та знешкодження не потребують.

11. ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ: 5 років.

12. ТЕХНІЧНІ УМОВИ: ТУ У 20.1-24051976-003:2016.

13. СВІДОЦТВО ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ: серія А, № 05205.

14. ТАРНІ ОДИНИЦІ: 1 л, 5 л.

15. ВОДНЕВИЙ ПОКАЗНИК (pH), од.: 6,0 ± 0,5.

16. ГУСТИНА, г/см3: 1,200 ± 0,02

17. КОЛІР (візуально): зелений.

18. ЗАПАХ (органолепт.): специфічний.

Компанія-виробник: Долина

Click to order
Ваше замовлення
Total: 
Оберіть дату доставки