АГРОХІМІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ

ВАЖЛИВІСТЬ МАГНІЮ ТА КАЛЬЦІЮ В ОПТИМІЗАЦІЇ ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН

ВАЖЛИВІСТЬ МАГНІЮ ТА КАЛЬЦІЮ

В ОПТИМІЗАЦІЇ ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН


Магній часто називають мінералом життя, оскільки він є центральним атомом у молекулі хлорофілу й акумулює сонячну енергію у процесі фотосинтезу. За нестачі магнію помітно страждають корені, пригнічується їхній ріст, що, своєю чергою, призводить до зменшення засвоєння поживних речовин із ґрунтового розчину.  Ознаки дефіциту магнію насамперед проявляються на старих листках і лише згодом переходять на молоде листя та рослинні органи. Між жилками листя виникає хлороз. За гострого дефіциту цього елемента спостерігають мармуровість, скручування та пожовтіння листя. Повна забезпеченість магнієм стимулює збільшення продуктивності та накопичення цінних цукрів та інших вуглеводів у рослинах, що підвищує їхню стійкість до заморозків.
Нестача кальцію також є дуже небезпечною для рослини. За його дефіциту спостерігають патологічний розвиток тканин меристеми у клітин, які не діляться, не утворюються клітинні стінки, і тому виникають багатоядерні клітини або клітини дуже малого розміру. Це призводить до втрати міцності стебла, гальмування росту бічних коренів, кореневих волосків і листя. Також брак кальцію обмежує ріст коріння у довжину, що лімітує надходження решти елементів мінерального живлення.
Низька забезпеченість кальцієм призводить до набухання пектинових речовин кореневої системи, що зумовлює ослизнення клітинних стінок, зниження імунітету і зараження різними аеробними мікроорганізмами, збудниками кореневих гнилей. 
Зменшення ступеня насиченості ґрунту основними елементами знижує його буферність, що призводить до глобального підкислення. За дефіциту кальцію знижується ферментативна та мікробіологічна активність ґрунтів, а також доступність інших елементів мінерального живлення, внаслідок чого порушується режим живлення культурних рослин.