АГРОХІМІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ

Лабораторія досліджує зону відчуження Чорнобильської АЕС

Останнім часом з’являються жваві дискусії щодо безпеки виведення частини земель із раніше визначених меж радіонуклідно забрудненої території та використання їх для товарного аграрного виробництва.  До вирішення цієї проблеми долучились науковці агрохімічної лабораторії ПП «Поділля-Агрохімсервіс», які розпочали виконання досліджень, пов’язаних з вивченням фізико-хімічного стану грунтів зони відчуження Чорнобильської АЕС. Серед поставлених завдань було також вивчення мутагенної активності радіонуклідного забруднення грунту постраждалих після аварії територій за умов їх короткочасного і тривалого впливу на зернові злаки.
Перший етап передбачав закладання на відстані 3-6 км від зруйнованого реактора дослідних ділянок з посівом озимої пшениці та аналіз грунту за основними фізико-хімічними показниками. Одна із таких ділянок була закладена в межах території так званого Рудого лісу, назва якого стала відображенням кольору глиці дерев сосни, що не витримали натиску хмари радіоактивних ізотопів і загинули. Через 35 років на місці цього «мертвого лісу» залишилась спустошена територія з високою питомою радіоактивністю грунту.
Для уникнення шкідливого впливу тривалого іонізуючого опромінення, потужність якого на дослідних ділянках у десятки і сотні разів перевищувала допустимий природний фон, фахівці лабораторії у високому темпі за інтенсивного фізичного навантаження ретельно виконали поставлені на даному етапі практичні завдання. Попереду напружена дослідницька робота, що вимагатиме протягом 3 років проведення лабораторних і польових експериментів як в умовах радіоактивної зони ЧАЕС, так і за її межами.
Слушним є те, що вперше активним учасником таких наукових досліджень стала саме агрохімічна лабораторія приватної компанії. Масштабність стратегічних планів, сучасний підхід до їх втілення, цілеспрямованість розвитку, мотивований висококваліфікований науковий персонал, професійне спеціалізоване обладнання провідних світових виробників є беззаперечною підставою для залучення агрохімічної лабораторії ПП «Поділля-Агрохімсервіс» до реалізації комерційних і наукових проектів приватних, комунальних і державних організацій та додає впевненості в одержанні замовником якісних результатів.