_____
_____
_____

АГРОХІМІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ
ПП "ПОДІЛЛЯ- АГРОХІМСЕРВІС"

ПРО ЛАБОРАТОРІЮ

Агрохімічна лабораторія ПП «Поділля-Агрохімсервіс» надає повний комплекс послуг, пов’язаних з традиційним та точним землеробством

Аналіз ґрунту (агрофізичні і агрохімічні показники; надання рекомендацій щодо застосування добрив; розрахунок норм внесення добрив; розробка системи меліоративних заходів для підвищення ефективності живлення рослин).

Аналіз добрив (якісний та кількісний хімічний склад; вміст елементів живлення; вміст домішок; відповідність заявленому складу та діючим стандартам).

Аналіз води ( підземних вод зі свердловини, колодязя, бювету; природних вод джерельної, річкової, озерної, ставкової тощо); водопровідної води (у квартирі, будинку, на дачі); бутильованої води; води після фільтру; зрошувальної води).

Аналіз насіння ( показники посівних якостей насіння:сортова чистота, маса 1000 насінин, вологість, енергія проростання та схожість, життєздатність).

Висока якість проведення аналізів, обробка результатів, досвід, багаторівнева перевірка, швидкість отримання результатів аналізу дає можливість нашим клієнтам оптимізувати своє виробництво і збільшити прибутковість бізнесу.

У проведенні лабораторних аналізів та їх обґрунтуванні задіяні фахівці найвищої наукової кваліфікації в галузях агрономії, біохімії, рослинництва, фізіології рослин, генетики, селекції, мікробіології.
АГРОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ
Практичні результати їх наукової роботи захищені патентами на винаходи і відзначені нагородами національних галузевих академій.

Співробітники «Агрохімічної лабораторії» тісно співпрацюють з науково-дослідними установами Національної академії наук України та Національної академії аграрних наук України, що надає можливості клієнтам і партнерам отримувати додаткові рекомендації від провідних вітчизняних і зарубіжних вчених.
АТЕСТАЦІЯ
Методи і технології, які застосовуються в нашій лабораторії, відповідають усім національним та міжнародним стандартам.
Кожна операція обов’язково проходить багаторівневу перевірку.
Сучасне обладнання та високоякісні реактиви провідних світових виробників забезпечують результати найвищої точності, а головне достовірності.
Лабораторія акредитована державним підприємством «Черкаським науково-виробничим
центром стандартизації, метрології та сертифікації».

Сертифікат визнання вимірювальних можливостей
№ РЯ 0033/20 від 06.08.2020
АНАЛІЗ ҐРУНТУ
Процес планування майбутнього врожаю, розробка системи живлення, вибір найбільш економічно вигідної в окремо взятих умовах технології вирощування сільськогосподарської культури базується на інформації з родючості ґрунту.

Розуміння та об’єктивна оцінка агрохімічної цінності ґрунту, від якої залежить 60 % майбутньої урожайності, є основним інструментом управління наявним земельним потенціалом.


Комплексний аналіз ґрунту
– невід’ємна складова ефективного землеробства, завдяки якій з’являється можливість в аграріїв робити висновки про необхідність проведення хімічної меліорації, визначати терміни й дози внесення добрив, встановлювати поглинальну й буферну здатності ґрунту, його ступінь кислотності чи лужності, характер і рівень засолення тощо.

Така інформація та її науково обґрунтоване практичне застосування дозволяє агрокомпаніям та фермерам істотно підвищувати врожайність вирощуваної продукції та заощаджувати, в залежності від стану поля, від 8 до 40 % ресурсів
Провідні світові фахівці вважають, що лабораторні дослідження ґрунтів є основою досягнення високої продуктивності аграрного виробництва. На думку Девіда Данна – керівника агрохімічної лабораторії з дослідження ґрунтів університету Міссурі-Дельта- Центр, основними помилками українських аграріїв є нехтування рівнем рН, дефіцитом калію та фосфору, неналежне керування забезпеченістю рослин азотом.
Комплексний аналіз ґрунту, виконаний в «Агрохімічній лабораторії» ПП «Поділля- Агрохімсервіс»
надасть усю необхідну аналітичну інформацію по досліджуваних полях для планування техніки обробітку ґрунту, посіву і внесення добрив та стане запорукою підвищення прибутковості аграрного виробництва кожного землевласника, який піклується про стан українських ґрунтів та якість вирощеної ним продукції.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ҐРУНТОВИХ РЕСУРСІВ
ОПТИМІЗАЦІЯ ТА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ
ЗБІЛЬШЕННЯ ВРОЖАЙНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР
ЗМЕНШЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
1
2
3
4
5
АНАЛІЗ ҐРУНТУ –
КРОК ДО ЕФЕКТИВНОГО ВИРОБНИЦТВА
N
P
K
Nitrogen
Phosphorus
Potassium
7
15
19
АГРОФІЗИЧНІ ПОКАЗНИКИ
АГРОХІМІЧНІ
ПОКАЗНИКИ
НАДАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ
РОЗРАХУНОК НОРМ
ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ
РОЗРОБКА СИСТЕМИ МЕЛІОРАТИВНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН
АГРОХІМІЧНИЙ СЕРВІС
АНАЛІЗ ҐРУНТУ
АНАЛІЗ ҐРУНТУ
ПАКЕТИ ПОСЛУГ
ПЕРЕЛІК ПОКАЗНИКІВ
ДЛЯ АНАЛІЗУ
ПАКЕТ
"МІНІМАЛЬНИЙ"
ПАКЕТ
"БАЗОВИЙ"
ВОДНЕВИЙ ПОКАЗНИК pH (водна витяжка)
ВОДНЕВИЙ ПОКАЗНИК pH (сольова витяжка)
ОРГАНІЧНА РЕЧОВИНА (гумус)
АЗОТ ЛЕГКОГІДРОЛІЗОВАНИЙ
ФОСФОР РУХОМИЙ
КАЛІЙ РУХОМИЙ
ГІДРОЛІТИЧНА КИСЛОТНІСТЬ
НІТРАТНА ФОРМА АЗОТУ (NO3-)
АМОНІЙНА ФОРМА АЗОТУ (NН4+)
РУХОМА СІРКА
ОБМІННИЙ КАЛЬЦІЙ
ОБМІННИЙ МАГНІЙ
ОБМІННИЙ НАТРІЙ
ФІЗИЧНА ГЛИНА
ТЕРМІН ВИКОНАННЯ
3 робочих дні
5 робочих днів
ВАРТІСТЬ
580 грн
1180 грн
АНАЛІЗ ДОБРИВ
Кількість доступних для рослини поживних речовин у грунті істотно залежить від об’ємів внесених добрив, на частку яких припадає до 25% фінансових витрат аграрного виробництва.

Тому оптимізація живлення рослин унаслідок застосування добрив – один з найважливіших чинників системи землеробства. Добрива забезпечують половину приросту врожаю і роль цього інтенсивного чинника землеробства в подальшому зростатиме.

Собівартість продукції рослинництва часто залежить саме через кількість внесених мінеральних добрив та ціну на них. Тож у сучасних економічних умовах мінеральними добривами потрібно розпоряджатись дуже виважено та раціонально.

Наразі на ринку України працює багато компаній, що займаються реалізацією мінеральних добрив. Якість добрив іноді не відповідає загальновизнаним стандартам чи заявленим характеристикам і залежить від країни- виробника, умов транспортування, зберігання.
Купити добриво низької якості не може дозволити собі жодне господарство, а бездумне їх внесення – це нераціональне витрачання чималих коштів.

Тому, придбавши добрива, не зайвим буде впевнитися в їх якості, що в подальшому позначатиметься на економічно обґрунтованому плануванні норми внесення та заощадженні фінансових витрат уже на етапі купівлі хімічної продукції.

Вносячи добрива, господар очікує на певні позитивні результати і допущена внаслідок нехтування лабораторним аналізом помилка може бути вирішена лише через рік.

Питання вже стоїть не лише в тому, аби заощадити кошти чи не переплатити за неякісну продукцію, а можливості уникнути серйозних втрат і проблем. В поєднанні з дослідженнями ґрунту – це найефективніший спосіб планування живлення рослин та одержання високоякісних урожаїв
«Агрохімічна лабораторія» ПП «Поділля- Агрохімсервіс» закликає підвищити ефективність свого бізнесу і запрошує провести дослідження мінеральних добрив за великою кількістю показників, аби мати повне уявлення про їх якість та придатність до застосування.
N
P
K
Nitrogen
Phosphorus
Potassium
7
15
19
ЯКІСНИЙ ТА КІЛЬКІСНИЙ ХІМІЧНИЙ СКЛАД
АГРОХІМІЧНІ
ПОКАЗНИКИ
ВМІСТ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ
ВМІСТ ДОМІШОК
ВІДПОВІДНІСТЬ ЗАЯВЛЕНОМУ СКЛАДУ
АГРОХІМІЧНИЙ СЕРВІС
АНАЛІЗ ДОБРИВ
ВІДПОВІДНІСТЬ ДІЮЧИМ СТАНДАРТАМ
ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ
ВОДНЕВИЙ ПОКАЗНИК PH
ВОЛОГІСТЬ
МАСОВА ЧАСТКА ЗАГАЛЬНОГО АЗОТУ
МАСОВА ЧАСТКА НІТРАТНОГО АЗОТУ (NO)
МАСОВА ЧАСТКА АМОНІЙНОГО АЗОТУ (NН)
МАСОВА ЧАСТКА АМІДНОГО АЗОТУ (NН)
МАСОВА ЧАСТКА ВОДОРОЗЧИННОГО ФОСФОРУ (Р О)
МАСОВА ЧАСТКА ВОДОРОЗЧИННОГО КАЛІЮ (К О)
3
-
+
4
2
2
5
2
АНАЛІЗ ДОБРИВ
ЯКІСНА ПИТНА ВОДА – ЗАПОРУКА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
Всесвітня організація охорони здоров’я при визначенні якості життя людини поставила на перше місце рівень забезпеченості населення чистою питною водою.

Саме завдяки якісній воді та дотриманню щоденних норм її споживання можна уникнути 80 % небезпечних захворювань і значно подовжити тривалість життя.

Якість питної води визначається
наступними чинниками:
Особливість питного водопостачання України полягає в тому, що воно на 80% забезпечується з поверхневих прісних джерел, які віднесено до переліку критичних об’єктів навколишнього середовища. Підземні води часто мають надлишок природних елементів і характеризуються підвищеною мінералізацією.

Виявлена останнім часом тенденція до погіршення якості природних вод за санітарно-хімічними показниками створює серйозну проблему отримання якісної питної води та забезпечення нею населення в повному обсязі.

В агрохімічній лабораторії ПП «Поділля-Агрохімсервіс» можна провести аналіз води, визначити вміст у ній шкідливих сполук та отримати рекомендації щодо заходів з їх усунення.
особливостями ґрунтових порід та мінералів
природою джерела
ступенем антропогенного навантаження
ефективністю методів знезараження
БУТИЛЬОВАНОЇ ВОДИ
ВОДИ ПІСЛЯ ФІЛЬТРУ
АНАЛІЗ ВОДИ
ЗРОШУВАЛЬНОЇ ВОДИ
Використовуючи сучасне обладнання, проводить незалежний аналіз якості води на відповідність усім діючим нормативним документам
(ДСТУ 7525:2014, ДСанПін 2.2.4-171-10)
Агрохімічна лабораторія ПП «ПОДІЛЛЯ-АГРОХІМСЕРВІС»
Зі свердловини, колодязя, бювету
ПІДЗЕМНИХ ВОД
У квартирі, будинку, на дачі
ВОДОПРОВІДНОЇ ВОДИ
Джерельної, річкової, озерної, ставкової тощо
ПРИРОДНИХ ВОД
Хлориди, мг/ дм3
Кальцій, мг/ дм3
Перманганатна окислюваність, мг/ дм3
Залізо загальне, мг/ дм3
Нітрати, мг/ дм3
Забарвленість
Загальна лужність, ммоль/дм3
Запах ( 20°С), ( 60°С)
ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ
Загальна жорсткість, ммоль/дм3
Водневий показник, рН
Каламутність
Загальна мінералізація, мг/ дм3
Натрій, мг/ дм3
Сульфати, мг/ дм 3
Аміак та іони амонію,
мг/ дм 3
Електропровідність,
мСм/см
Загальна жорсткість, ммоль/дм3
Хлориди, мг/ дм3
Водневий показник, рН
Кальцій, мг/ дм3
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗРОШУВАЛЬНОЇ ВОДИ
Загальна лужність, ммоль/дм3
Загальна мінералізація, мг/ дм3
Залізо загальне,
мг/ дм3
Натрій, мг/ дм3
АНАЛІЗ ВОДИ
ПАКЕТИ ПОСЛУГ
ПЕРЕЛІК ПОКАЗНИКІВ
ДЛЯ АНАЛІЗУ

ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ

Визначення безпечності питної води,

призначеної для вживання людиною, та

придатності її для побутових і

господарських потреб (за нормами ДСТУ

7525:2014, ДСанПін 2.2.4-171-10)

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗРОШУВАЛЬНОЇ

ВОДИ

Придатність води для зрошення.

Нормативна оцінка згідно ДСТУ

2730:2015

Запах ( 20°С)
Запах ( 60°С)
Забарвленість
Каламутність
Водневий показник, рН
Загальна жорсткість, ммоль/дм3
Загальна мінералізація,
мг/ дм3
Загальна лужність,
ммоль/дм3
Кальцій, мг/ дм3
Натрій, мг/ дм3
Хлориди, мг/ дм3
Нітрати, мг/ дм3
Аміак та іони амонію, мг/ дм 3
Сульфати, мг/ дм 3
Залізо загальне, мг/ дм3
Перманганатна окислюваність, мг/ дм3
Електропровідність, мСм/м
ТЕРМІН ВИКОНАННЯ
3 робочих дні
3 робочих днів
ВАРТІСТЬ
760 грн
720 грн
ПОСІВНА ЯКІСТЬ НАСІННЯ
Для більш повної реалізації генетично зумовленого потенціалу врожайності сортів і гібридів сільськогосподарських культур важливим є забезпечення високої якості їх насіння.

Адже навіть найбільш високопродуктивний сорт за умов використання для посіву некондиційного насіння дає низький урожай.

Високоякісний насіннєвий матеріал за однакових агроекологічних умов без додаткових витрат дає можливість підвищити врожайність на 18–30 % та покращити якісні характеристики рослинної продукції.

Різниця в урожаї одного і того ж сорту при сівбі насінням різного походження може досягати 83,3 %, тобто вона настільки велика, що перекриває навіть сортові особливості сільськогосподарської культури.
Для формування високопродуктивних посівів повинна бути створена оптимальна густота стояння рослин, за якої найбільш повно використовуються основні фактори навколишнього середовища, зокрема світло й елементи живлення.

Лише враховуючи показники посівних характеристик насіння можна зробити правильний розрахунок норми його висіву та спланувати належну густоту посівів.

Тому при виробництві рослинної сільськогосподарської продукції використання насіння з лабораторно підтвердженими високими посівними якостями є вкрай важливою ланкою в системі агротехнічних заходів для одержання високих і
стабільних урожаїв.
Агрохімічна лабораторія ПП «Поділля-Агрохімсервіс» проводить повний аналіз якості насіння (чистота сорту, вміст домішок та насіння бур’янів, зараженість патогенами, життєздатність, енергія проростання, схожість, маса 1000 насінин та вологість)
А її фахівці нададуть кваліфіковану допомогу в розрахунку норм висіву та необхідної загальної маси насіння на заплановану площу.
Маса 1000 насінин
Чистота
Енергія проростання та схожість
АНАЛІЗ ПОСІВНИХ ЯКОСТЕЙ НАСІННЯ
Життєздатність (експрес-метод)
Вологість
АНАЛІЗ ПОСІВНИХ ЯКОСТЕЙ НАСІННЯ
ПЕРЕЛІК ПОКАЗНИКІВ
(згідно ДСТУ 4138-2002)

ВАРТІСТЬ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

Чистота
120
1 день
Вологість
90
1 день
Енергія проростання
Лабораторна схожість 
Маса 1000 насінин
320
10 днів
Життєздатність (експрес-метод)
150
2 дні
ДОКУМЕНТАЦІЯ
ПОСЛІДОВНІСТЬ ЕТАПІВ ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ
1
ЗАМОВЛЕННЯ ОНЛАЙН АБО ЗА ТЕЛЕФОНОМ
2
УЗГОДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ ТА ДОГОВОРУ. ОПЛАТА ПОСЛУГ
3
ВІДБІР ЗРАЗКІВ ТА ВІДПРАВЛЕННЯ ДО ЛАБОРАТОРІЇ
(ПРЕДСТАВНИК ГОСПОДАРСТВА)
4
ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА НАДАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ
5
ОТРИМАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ З РЕКОМЕНДАЦІЯМИ
КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ
    КОНТАКТИ

    20300, Черкаська обл., м. Умань,

    вул. Європейська, 57и


    Е-mail: podillyaagrohimlab@gmail.com


    Тел.: +38 097 389 09 92