_____
_____
_____
ЯКІСНА ПИТНА ВОДА – ЗАПОРУКА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
Всесвітня організація охорони здоров’я при визначенні якості життя людини поставила на перше місце рівень забезпеченості населення чистою питною водою.

Саме завдяки якісній воді та дотриманню щоденних норм її споживання можна уникнути 80 % небезпечних захворювань і значно подовжити тривалість життя.

Якість питної води визначається
наступними чинниками:
Особливість питного водопостачання України полягає в тому, що воно на 80% забезпечується з поверхневих прісних джерел, які віднесено до переліку критичних об’єктів навколишнього середовища. Підземні води часто мають надлишок природних елементів і характеризуються підвищеною мінералізацією.

Виявлена останнім часом тенденція до погіршення якості природних вод за санітарно-хімічними показниками створює серйозну проблему отримання якісної питної води та забезпечення нею населення в повному обсязі.

В агрохімічній лабораторії ПП «Поділля-Агрохімсервіс» можна провести аналіз води, визначити вміст у ній шкідливих сполук та отримати рекомендації щодо заходів з їх усунення.
особливостями ґрунтових порід та мінералів
природою джерела
ступенем антропогенного навантаження
ефективністю методів знезараження
ВОДОПРОВІДНОЇ ВОДИ
(у квартирі, будинку,
на дачі)
БУТИЛЬОВАНОЇ ВОДИ
ВОДИ ПІСЛЯ ФІЛЬТРУ
АНАЛІЗ ВОДИ
ЗРОШУВАЛЬНОЇ ВОДИ
використовуючи сучасне обладнання, проводить незалежний аналіз якості води на відповідність усім діючим
нормативним документам (ДСТУ
7525:2014, ДСанПін 2.2.4-171-10)
Агрохімічна лабораторія ПП
«ПОДІЛЛЯ-АГРОХІМСЕРВІС»,
ПІДЗЕМНИХ ВОД
(зі свердловини, колодязя, бювету)
ПРИРОДНИХ ВОД
(джерельної, річкової, озерної, ставкової тощо)
Каламутність
Водневий показник, рН
Загальна жорсткість, ммоль/дм3
ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ
Запах ( 20°С), ( 60°С)
Забарвленість
Нітрати, мг/ дм3
Залізо загальне, мг/ дм3
Перманганатна окислюваність, мг/ дм3
Кальцій, мг/ дм3
Хлориди, мг/ дм3
Загальна лужність, ммоль/дм3
Маса 1000 насінин
Сортова чистота
Енергія проростання та схожість
АНАЛІЗ ПОСІВНИХ ЯКОСТЕЙ НАСІННЯ
Життєздатність (експрес-метод)
Вологість
ПОСІВНА ЯКІСТЬ НАСІННЯ
Для більш повної реалізації генетично зумовленого потенціалу врожайності сортів і гібридів сільськогосподарських культур важливим є забезпечення високої якості їх насіння.

Адже навіть найбільш високопродуктивний сорт за умов
використання для посіву некондиційного насіння дає
низький урожай.

Високоякісний насіннєвий матеріал за однакових агроекологічних умов без додаткових витрат дає можливість підвищити врожайність на 18–30 % та покращити якісні характеристики рослинної продукції.

Різниця в урожаї одного і того ж сорту при сівбі насінням різного походження може досягати 83,3 %, тобто вона настільки велика, що перекриває навіть сортові особливості сільськогосподарської культури.
Для формування високопродуктивних посівів повинна бути створена оптимальна густота стояння рослин, за якої найбільш повно використовуються основні фактори навколишнього середовища, зокрема світло й елементи живлення.

Лише враховуючи показники посівних характеристик насіння можна зробити правильний розрахунок норми його висіву та спланувати належну густоту посівів.

Тому при виробництві рослинної сільськогосподарської продукції використання насіння з лабораторно підтвердженими високими посівними якостями є вкрай важливою ланкою в системі агротехнічних заходів для одержання високих і
стабільних урожаїв.
Агрохімічна лабораторія ПП
«Поділля-Агрохімсервіс» проводить повний аналіз якості насіння (чистота сорту, вміст домішок та насіння бур’янів, зараженість патогенами, життєздатність, енергія проростання, схожість, маса 1000
насінин та вологість)
А її фахівці нададуть кваліфіковану допомогу в розрахунку норм висіву та необхідної загальної маси насіння на заплановану площу.